Technikerschule HF Zürich - Schulleitung

Schulleitung

Rektorat

Ronnie Sturzenegger
MAS ETH, dipl. Gymnasiallehrer Biologie ETH
Portrait

Schulleitung

Peter Jost

Peter Jost
dipl. Ing. HTL
Portrait

Administration

Foto Karin Böni

Karin Böni
E-Mail
Tel. +41 43 268 25 31

Studiengangsleitung

HF Elektronik

Pascal Bieger
EMBA FH, dipl. Dozent HF

HF Energietechnik

Pascal Bieger
EMBA FH, dipl. Dozent HF

HF Informatik

Marco Frei
Inf. Ing. HTL

HF Maschinenbau

Hanspeter Arn
Masch. Ing. HTL
Wirtschaftsingenieur NDS

Logistik

Markus Grendelmeier
eid. dipl. Logistikleiter EMBA FH